Reduceren pest problematiek

Als mensen (op welke leeftijd dan ook) herhaaldelijk en op verschillende manieren worden gepest, kunnen ze sociale en emotionele problemen krijgen. Het aanhouden van pesten, gedurende meerdere jaren, kan psychische klachten veroorzaken. Deze klachten kunnen langdurig van aard zijn. Voorbeelden van deze klachten zijn: minderwaardigheidscomplex, stress, faalangst, grote mate van onzekerheid op allerlei gebieden, aanpassingsproblemen en vereenzaming.

Intimidatie en pesten komt voor op scholen, op het werk, in relaties en in het gezin. Hierbij komt soms seksuele intimidatie, rechtstreeks of indirect geweld voor. Een groot trauma met impact. Het ondermijnen van de persoon komt in alle genoemde vormen van intimidatie voor. Het gaat om actieve toe-eigening door de ander alles te ontnemen; actieve dominantie waarbij de ander in staat van onderwerping en afhankelijkheid wordt gebracht en gehouden; inprenting, waarbij men een stempel wil zetten op de ander.
Het behandelplan kan bestaan uit: de intake en Ik-versterking, Sociaal Panorama, delenwerk, regressie, werken met overtuigingen.

Als ik terugkijk naar de evaluaties met mijn cliënten en dan vooral even inzoom op wat er voor hen veranderd is in het dagelijks leven na het volgen van de sessies, is mijn conclusie dat hypnotherapie in combinatie met psychosociale therapie goede resultaten bereikt in het verwerken van dit soort trauma.
Door zowel op bewust als op onbewust niveau inzichten te krijgen is het zelfbeeld en het geloof in het eigen kunnen sterker geworden. Dit is niet alleen een innerlijk proces, ook in het dagelijks leven is dit op het werk, in het gezin en in de (privé) relaties zichtbaar verandert. Cliënten hebben verheldering gekregen en mogelijkheden ontdekt om hun probleem aan te pakken. Blokkades die ontstaan zijn door het trauma hebben aandacht gekregen waardoor er meer energie en levenslust is vrijgekomen.

Zomaar een greep van zichtbare veranderingen volgens mijn cliënten:
Ik durf me te laten zien, ik slaap beter, mijn onrust is weg, mijn mening telt en ik durf deze nu ook te geven, ik durf ‘nee’ te zeggen, ik ben minder zenuwachtig, ik ben creatief en vrijwilligerswerk gaan doen, ik durf te daten, ik weet wat ik wil en ik mag dit ook willen, ik heb vertrouwen in de toekomst en ik heb vertrouwen in mezelf.