Wat is EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere, zeer uiteenlopende, traumagerelateerde angstklachten.

Enkelvoudig trauma:

Klachten zoals schrik -en vermijdingsreacties, paniek door herinneringen, angstwekkende beelden en nachtmerries (herbelevingen, flashbacks) aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen. Deze klachten ontstaan vaak als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis. Bijvoorbeeld na het meemaken van een ongeval, een brand, pesterijen, seksueel geweld of een geweldsincident.

Meervoudig trauma:

Bij herhaalde nare ervaringen zoals hierboven omschreven beleven cliënten de klachten vaak anders. Zij omschrijven somberheid, irreële angsten, stressgevoel, een laagzelfbeeld, wantrouwen, onzekerheid, schuldgevoel, soms in combinatie met flashbacks, indringende herinneringen, vermijding en of paniekreacties. Problemen in de emotieregulatie.

In mijn praktijk maak ik gebruik van de EMDR kit.


De EMDR kit is door Psy-zo! (https://www.psy-zo.nl/) ontwikkeld en wordt wereldwijd door collega’s gebruikt.

In de intake wordt eerst alles in kaart gebracht, informatie rondom de traumatische beleving inclusief bijbehorende beelden en gevoelens. Eventuele verwerkingspatronen en afweerstrategieën worden zichtbaar gemaakt. Daarna wordt indien de klacht met EMDR te behandelen is het verwerkingsproces opgestart. Hierbij worden afleidende stimulus gebruikt. Tijdens dit proces komen er gedachten en beelden opgang inclusief gevoelens en lichamelijke sensaties. Dit wordt na elke set doorgenomen waarna er een nieuwe set volgt. De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinneringen draaglijk worden en de emotionele lading haar kracht verliest. Er kunnen inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geeft.

EMDR veranderd de gebeurtenis niet, het stimuleert ons natuurlijke verwerkingssysteem.
Het zorgt dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in je levensgeschiedenis.

Aanvulling
Er is steeds meer bewijs dat emotioneel beladen herinneringen en beelden ook een belangrijke rol spelen bij andere klachten zoals chronische pijn, depressie, eetstoornissen, verslavingen en psychose. Om deze reden wordt EMDR bij deze problemen en stoornissen steeds vaker toegepast, meestal als onderdeel van een breder behandelplan.

Hoe werkt EMDR? Een animatie: https://www.youtube.com/watch?v=FubVAveULcU