Training, coaching en coaching on the job

Een werknemer die de gelegenheid krijgt om werk en privé weer in balans te krijgen is een gelukkiger en gezonde werknemer en daarmee weer een goede investering voor uw bedrijf.
Behoud van je baan wordt steeds belangrijker waardoor het negeren van passendheid van de functie tot arbeidsconflicten kan leiden.
Hierdoor kunnen medewerkers in ziekte vluchten bij functioneringsproblemen.
Door noodzakelijke reorganisaties is de werkdruk hoger geworden en kan dit leiden tot toename van overspannenheid en depressieve klachten.
Er ontstaat angst over de eigen baan en werkgelegenheid, er zijn grote financiële verplichtingen omdat bijvoorbeeld de partner werkloos is geworden. Er wordt een hoge werkdruk ervaren maar tegelijkertijd is er de wens om meer te willen werken. Persoonlijke problematiek die invloed heeft op het functioneren. Indien gewenst kan dit in samenwerking met uw bedrijfsarts of huisarts.

Individuele coaching stimuleert de ontwikkeling van vaardigheden en competenties door mentoring en spiegeling en persoonsgerichte feedback.

Coaching on the Job is een speciale vorm van individuele coaching. Het is één op één coaching waarbij de coach op de werkplek komt. Met ondersteuning werkt u concreet aan het realiseren en verankeren van het door u besproken doel.

Valt uw werknemer in het doelgroepenregister/ banenafspraak? En weet u niet hoe hem of haar in het team te laten integreren? Hoe om te gaan met zijn of haar beperking? Ook hiervoor kunt u bij mij terecht.

Tarieven voor bedrijven:

Afhankelijk van de gevraagde dienstverlening is er voor werkgevers een uurtarief € 100,- waarin de mogelijkheid voor tussentijds overleg met cliënt, werkgever, arbo arts of verzuiminstantie is opgenomen. De inhoud zal altijd eerst aan de cliënt worden voorgelegd en besproken worden gezien het persoonlijke en vertrouwelijk karakter van het traject. Het tarief is exclusief eventuele reis- en locatie kosten.